Behandelfilosofie

 

Bij Gezichtsverjonging kunt u laagdrempelig terecht voor een kennismakingsgesprek. U krijgt een afspraak met de arts die u ook daadwerkelijk zal behandelen. Het doel van dit gesprek is u te informeren over de mogelijkheden van een behandeling met injecties van Botox®, Hyaluronzuur en Radiesse®.

In het eerste consult staan uw wensen centraal. Er wordt beoordeeld wat de mogelijkheden zijn en welk resultaat u van de behandeling kunt verwachten. U krijgt informatie over de termijn waarop het resultaat bereikt wordt en hoe lang het effect in uw geval aan zal houden. U ontvangt een informatiefolder waarop de belangrijkste eigenschappen van de gebruikte producten staan vermeld. Wij kiezen ervoor om te werken met de merken Botox®, Hyaluronzuur en Radiesse®, omdat veiligheid en voorspelbaarheid onze hoogste prioriteit hebben.

Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt vaak aansluitend behandeld worden maar dit hoeft natuurlijk niet. Als u twijfelt, is het verstandig om uw keuze nog eens rustig te overdenken en een nieuwe afspraak te maken, of om eerst een klein gedeelte te laten behandelen.

Als u besluit een behandeling te laten uitvoeren dan worden eerst foto’s genomen van het te behandelen gebied om de uitgangssituatie vast te leggen. Aan de hand van een medische vragenlijst (die u thuis al kunt invullen) kijken we of er eventueel bezwaren zijn tegen een behandeling met deze producten. Om zo voorspelbaar mogelijk te behandelen, is het soms nodig een behandeling op te delen in twee afspraken. Na twee weken zien we u graag terug om het resultaat samen te beoordelen, en zo nodig nog de puntjes op de i te zetten.